ARVOT

Teemme yhdessä, avoimesti ja rehellisesti. Vitae Clean Cosmetics Oy on ihmisläheinen toimija, joka käyttää myös pehmeitä arvoja toiminnassaan. Tärkeässä roolissa ovat työntekijämme ja heidän hyvinvointi. Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että meihin voi luottaa. Olemme ylpeitä siitä, että pidämme lupauksemme.

Olemme vakuuttuneita siitä, että yrittäjähenkisyys ja luovuus ovat avaintekijöitä luoda hyvä kestävä yhteistyö. Meidän tehtävämme on mahdollistaa jokaisen asiakkaan onnistuminen ja omien tavoitteiden saavuttaminen, niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Yrityksen toiminta perustuu vahvaan ammattitaitoon, itsensä kehittämiseen, kunnianhimoiseen yrittäjyyteen, innostavuuteen ja aikaansaavuuteen sekä työstään nauttimiseen.

ASIAKKAAN MENESTYS

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme pääsemään erinomaisiin tuloksiin sekä luoda ensiluokkaiset tuotteet markkinoille. Tuotteittemme laadun tulee olla huippuluokkaa ja täyttää asiakkaittemme tarpeet. Pyrimme selvittämään asiakkaittemme tarpeet henkilökohtaisen kontaktin kautta sekä palvelemaan heitä sen mukaan. Haluamme, että asiakkaamme ymmärtävät, mitä teemme. Siksi olemme mielellämme yhteydessä asiakkaittemme kanssa sekä avoimia mahdollisille kysymyksille.

TYÖNTEKIJÄ KESKIPISTEESSÄ

Olemme tiimi, joka työskentelee yhdessä yhteisen vision saavuttamiseksi. Olemme kemistejä, tuotantotyöntekijöitä jne. Näemme työmme tilaisuutena kasvaa sekä ammatillisesti että ihmisinä. Vastuun antaminen ja sen ottaminen on tärkeä osa tätä prosessia. Kunnioitamme toisiamme sekä työntekijöinä että yksilöinä ja annamme toisillemme tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Olemme innostuneita työstämme, ja tämä taas inspiroi muita tiimin jäseniä. Pyrimme aina auttamaan toisiamme tarpeen mukaan. Emme tingi ammattitaitoisesta työstä, mutta muistamme, että työnteko on hauskaa silloin kun arvostamme ja inspiroimme toisiamme.

SELKEYS

Selkeys ja rehellisyys siinä, mitä teemme, miksi sen teemme, ja miten sen teemme synnyttää luottamusta, mikä taas on elintärkeää terveessä organisaatiossa. Arvostamme selkeää ja yksiselitteistä viestintää sekä yrityksen sisällä että ulkopuolisten tahojen kanssa. Aitous ja suoraselkäisyys ovat meille tärkeitä. Mielestämme selkeän kommunikaation tulee olla luonnollinen osa jokapäiväistä työpäivää, eikä sitä pitäisi joutua erikseen pyytää.

EKOLOGINEN VASTUU

Vihreät arvot ovat toiminnallemme keskeinen ohjenuora. Ympäristökysymykset ja ilmastonmuutos ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan, minkä vuoksi pienet ja suuremmat ympäristöteot ovat myös arjessa entistä keskeisempiä. Lajittelemme ja kierrätämme jätteet ja pyrimme minimoimaan sekajätteen määrää. Meillä on vihreä toimisto, jossa mm. roskat ja paperit lajitellaan ja kierrätetään. Haluamme olla elävä esimerkki siitä, että tehdas voi olla aktiivinen ja vastuullinen ympäristötoimija.

.